Disclaimer

Alle producten gekocht van VesCoLub BV zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden voor leveringen en diensten, welke zijn vermeld op het verkooporder, de bevestiging van uw bestelling en de leverbonnen, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 50103229.

Hoewel we er alles aan doen om de informatie op deze website actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico.

VesCoLub BV, haar auteurs, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat op en naar deze website is geplaatst, geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren.

We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. VesCoLub BV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.

Van alle andere door VesCoLub BV verstrekte gegevens mag worden uitgegaan dat deze actueel zijn, maar op  uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant of gebruiker zijn eigen beoordeling maakt om te bepalen of het product geschikt is voor een bepaald doel of toepassing.

VesCoLub BV garandeert dat de producten voldoen aan de specificaties als zodanig omschreven in deze en andere publicaties en documenten van VesCoLub BV.

Er wordt geen kwaliteit garantie afgegeven indien het product voor andere doeleinde wordt ingezet als waar het voor is bedoeld.

Lees altijd voordat u een chemische stof toepast het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Bedrijfsgegevens:

VesCoLub BV
Pascalweg 4a
6101 WV Echt
Nederland
KvK nr.  50103229
BTW nr.  NL822545329B01
Tel. +31(0) 475-466491
Fax +31(0) 475-468323

Email:

Algemeen – info@vescolub.nl
Orders – order@vescolub.nl
Financiëel – administratie@vescolub.nl
Logistiek – logistiek@vescolub.nl
Website: www.vescolub.nl

Bank gegevens:

ABN-AMRO Bank
Nr. 50.75.56.755
IBAN NL48ABNA0507556755
BIC   ABNANL2A
ING Bank
Nr. 65.51.25.213
IBAN  NL81INGB0655125213
BIC     INGBNL2A

Algemene voorwaarden:

pdfIcon_PNG Algemene voorwaarden